HER Advocaten

Met ingang van 1 maart 2009 hebben mr Charles Hofmans en mr Lise-Lotte van Eck Rasmussen de maatschap Hofmans Van Eck Rasmussen Advocaten opgericht. Zij houden kantoor in Naarden aan de Amsterdamsestraatweg 19 C (kantoorgebouw Kubus).

Zowel Charles als Lise-Lotte houden van een praktische benadering van de aan hen voorgelegde juridische vraagstukken. Zij delen de visie dat een goede communicatie tussen cliënt en advocaat van essentieel belang is en dat zaken voortvarend aangepakt moeten worden. Zij vinden het dan ook belangrijk dat zij bereikbaar zijn voor hun cliënten en dat cliënten op korte termijn geholpen kunnen worden.

Al bij het eerste gesprek tussen cliënt en advocaat wordt de cliënt een helder beeld gepresenteerd van de zaak en de haalbaarheid ervan. Hierbij wordt als vanzelf ook aandacht besteed aan de verschillende juridische mogelijkheden om een zaak tot een goed einde te brengen, de duur van de zaak, de gang van zaken bij een eventuele procedure, de gevolgen van een eventuele procedure, de betekenis van een rechterlijke beslissing en de eventuele vervolgwerkzaamheden om een rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen. Uiteraard wordt het financiële aspect van de zaak zorgvuldig met de cliënt besproken.

Door een heldere uiteenzetting van mogelijkheden, haalbaarheid, gevolgen en financiële consequenties van een zaak, krijgt de cliënt een eerlijk advies. Indien een zaak niet haalbaar is of aan een zaak te grote (financiële) risico’s verbonden zijn, zal de advocaat dit melden.

Dit alles neemt niet weg dat de inspanningen van de advocaat te allen tijde zijn gericht op het behalen van het door de cliënt gewenste resultaat.

Met andere woorden:

Helder Eerlijk Resultaat