Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief.

Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaam bent als ambtenaar of werkt op basis van een uitzendovereenkomst.

De juridische dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht omvat (o.a.):

 • het opstellen van de arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst en opdrachtovereenkomst (voor z.z.p.-er);
 • het beoordelen van genoemde overeenkomsten op actualiteit en geldigheid;
 • overeenkomst(en) voor onbepalde tijd en bepaalde tijd;
 • verplichtingen werkgever en werknemer;
 • loonbetalingsverplichting bij afwezigheid, non actief stelling, vakantie en tijdens en of na ziekte/ arbeidsongeschiktheid;
 • reintegratieverplichtingen werkgever en werknemer;
 • verlof;
 • gelijke behandeling;
 • beëindigen van de arbeidsovereenkomst: vaststellingsovereenkomst, ontslagvergunning UWV, ontslag op staande voet, opzegging en ontbinding;
 • het verkrijgen van een schadevergoeding voor werknemer bij ontbinding of kennelijk onredelijk ontslag;
 • het verweer namens werkgever tegen vordering(en) tot schadevergoeding;
 • geschillen omtrent beëindiging opdrachtovereenkomst;

Voor alle vragen op het gebied van arbeidsrecht heeft HER Advocaten een antwoord.