Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met alle rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven, dus ondernemingen.

HER Advocaten verleent advies en verricht juridische werkzaamheden voor het gehele midden -en kleinbedrijf (MKB).

Hierbij denkt men aan: de besloten vennootschap (B.V.), de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (V.O.F.), de z.z.p-er, de (openbare) maatschap en de commanditaire vennootschap (C.V.).

De werkzaamheden omtrent het ondernemingsrecht omvatten (o.a.):

 • het oprichten van de hierboven genoemde rechtspersonen;
 • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst, etc:
 • het opstellen en beoordelen van commerciële contracten;
 • het verlenen van advies m.b.t. geschillen over contracten tussen bedrijven onderling (B2B) en tussen bedrijven en particulieren (B2C);
 • benoeming en ontslag directie/ bestuurders;
 • de aansprakelijkheid van bestuurders (intern en extern);
 • geschillen omtrent vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 • het vestigen van pandrechten;
 • het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden;
 • geschillen tussen aandeelhouders en belangenverstrengeling;
 • ontbinding en beëindiging van de VOF;
 • de verkoop van aandelen;
 • due diligence onderzoek;
 • de incasso van openstaande geldvorderingen.

Voor alle vragen op het gebied van ondernemingsrecht heeft HER Advocaten een antwoord.